Text Box: C A B I   H O L D I N G   AS
Drammensveien 123 - 0277 OSLO
E-post : post@cabi.no 
Org. Nr.:  989 099 191  -  Investeringsselskap